Kör och vilotider, för allas säkerhet Vår digitala tjänst gör att du snabbt, enkelt och på rätt sätt säkrar upp dina kör och vilotidsrutiner efter de lagar och förordningar som gäller. Tjänsten innefattar utbildning och er dokumentation på löpande arbete med att säkerställa ett säkert & proaktivt arbetssätt kring dina chaufförers trafiksäkerhet.- Kör och vilotider gör vägarna säkrare i Sverige.

Kom igång Boka demo
Utb Mobile2

Kör och vilotider - en utbildningstjänst med
verifierad kunskapskontroll

Lagarna kring kör och vilotider är till för att alla som arbetar med vägtransporter ska ha goda arbetsförhållanden. Transportstyrelsen kräver att transportföretag ska utbilda och informera sina förare i gällande kör och vilotidsregler, samt att företagen aktivt och kontinuerligt även ska ha dokumenterat detta arbete. Allt detta löser du med vår kör och vilotidstjänst, Följ kör och vilotidsreglerna och slipp dryga böter och straff

Förebygg och undvik följande risker

Cloudplanning Digitala Tjänster

Undvik onödiga faror i trafiken

Med vår utbildning i kör och vilotider gör vi vägarna säkrare i Sverige. Kom igång snabbt, smidigt och enkelt.
Thumbs Up

Bra rykte i branschen

Alla vill ha en bra arbetsgivare, en som bryr sig om sin personals välmående och säkerhet. Kör- och vilotidsutbildningen är ett viktigt led i det.
Kör Och Vilotidsutbildning Transport2 (1)

Kör och vilotider - Böter

Du som företagare äger alltid allt ansvar för att alla dina förare är utbildade och informerade om dessa regler. Är dom inte utbildade löper du stor risk för att betala dryga böter.

Vår tjänst hjälper dig med följande

Snabbt och enkelt
Du kommer snabbt igång med er kör och vilotidsutbildning och hanterar själv enkelt dina medarbetare.
Historik
Kontrollpanel med alla anställda och deras genomförda sparade prov.
Digitalt
Alla våra utbildningar är digitala, det gör det enklare att genomföra sin utbildning.
Påminnelser
Oaktiverade anställda får systematiskt påminnelser och notifikationer om att slutföra sin utbildning.
Dokumentation
Med vår kör och vilotidstjänst har du alltid en dokumentation på ert pågående arbete med kör- och vilotider.
Utbildningsbevis
Automatisk rättning samt mail till utbildningsledare vid godkänt prov.

Referenser

Det är en stor trygghet för oss att veta att våra förare genom att årligen genomgå Cloudplanning:s digitala kör- och vilotidsutbildning därmed uppfyller de krav som Transportstyrelsen ställer på oss som arbetsgivare. Utbildningen håller hög kvalitet rakt igenom och genom kunskapstestet säkerställs att förarna verkligen förstår innehållet.
Christian Plyhm
Ordförande Connect Buss
Vi har använt oss av Cloudplanning:s kör- och vilotidsutbildning i flera år och är helnöjda! Tack vare rättsfallet i kammarrätten vet vi att denna utbildning i kombination med vårt övriga arbete uppfyller de krav som myndigheterna ställer. Själva utbildningen är perfekt paketerad i sex lämpligt långa filmklipp med tillhörande frågor. För oss i företagsledningen är administratörsfunktionen lysande och ger oss en total överblick över att förarna verkligen genomgått och klarat utbildningen. Jag gillar också att det är upplagt som en abonnemangstjänst till ett rimligt pris.
Tomas Ramsell
VD Västanhede Trafik

Vanliga frågor om kör- och vilotider

Våra vägar ska vara trafiksäkra, förare ska ha goda arbetsförhållanden och transportföretag ska kunna konkurrera på lika villkor. Därför finns det regler för kör- och vilotider. Vår kör och vilotidsutbildning säkerställer att din personal har genomfört och har en dokumenterad utbildning i detta. 

För fordon och fordonskombinationer som har högre sammanlagd totalvikt än 3,5 ton samt bussar oavsett vikt gäller EU:s regelverk om kör- och vilotider, om man inte omfattas av något undantag från kör- och vilotider. För dessa typer av transporter används färdskrivare för att säkerställa att reglerna följs.

Så här räknar du fram din normala veckovila för att följa reglerna för kör och vilotider. Summan av en delad dygnsvila ska vara minst 12 timmar. Du får också välja att ta reducerad veckovil från 11 till 9 timmar, som mest tre gånger mellan två veckovilor. Så minst 9 timmar ska föraren vila eller sova. En normal veckovila ska vara minst 45 sammanhängande timmar, medan en reducerad veckovila inte får understiga 24 sammanhängande timmar. Givetvis ska man alltid ta en rast när tröttheten gör sig påmind även om man ändå sovit sina minst 9 timmar. Se till att följa alla kör och vilotider samt skapa andra goda rutiner som ökar din körsäkerhet, fuska aldrig och gå för långt med reducerad veckovila.

Regeringen beslutade 2017 om ändringar i förordningen om kör- och vilotider. Beslutet innebär bland annat att sanktionsavgiften för transportföretag som gör allvarliga överträdelser, som till exempel vid felaktigheter med färdskrivaren eller när föraren avsevärt avviker från reglerna om kör- och vilotider, höjs. Takbeloppet för hur stor avgift ett företag sammanlagt kan få för flera överträdelser höjs också från 200 000 kr till 800 000 kr. Sanktionsavgiften ökade då också med 20 000 kr för varje gång som ett företag inte medverkar till att kontroll kan genomföras.

Klicka på knappen kom Igång eller klicka här och följ instruktionerna så kommer du snabbt och enkelt igång med tjänsten. Skulle du ha frågor eller vill att vi tar kontakt med dig, klicka här

Klicka på boka demo eller klicka här. Skulle du ha frågor eller vill att vi tar kontakt med dig, klicka här

Nej, BKY-utbildning genomförs vart femte år, medans Transportstyrelsen kräver att transportföretagen utbildar sina förare i kör- och vilotider minst varje år (var 12:e månad). Om inte transportföretaget kan visa att så skett väntar höga sanktionsavgifter.

10

Års
erfarenhet

Med hjälp av våra tjänster skapar vi en förbättrad möjlighet att driva din verksamhet lönsammare, säkrare och på ett enklare sätt.

Med hjälp av våra tjänster skapar vi en förbättrad möjlighet att driva din verksamhet lönsammare, säkrare och på ett enklare sätt.

+

Registrerade användare

Utvecklingstimmar