Kör och vilotider, för allas säkerhet Vår digitala tjänst gör att du snabbt, enkelt och på rätt sätt säkrar upp dina kör och vilotidsrutiner efter de lagar och förordningar som gäller. Tjänsten innefattar utbildning och er dokumentation på löpande arbete med att säkerställa ett säkert & proaktivt arbetssätt kring dina chaufförers trafiksäkerhet.- Kör och vilotider gör vägarna säkrare i Sverige.

Beställ Demo
Utb Mobile2

En utbildningstjänst med

verifierad kunskapskontroll

Lagarna kring kör och vilotider är till för att alla som arbetar med vägtransporter ska ha goda arbetsförhållanden. Transportstyrelsen kräver att transportföretag ska utbilda och informera sina förare i gällande kör och vilotidsregler, samt att företagen aktivt och kontinuerligt även ska ha dokumenterat detta arbete. Allt detta löser du med vår kör och vilotidstjänst, Följ kör och vilotidsreglerna och slipp dryga böter och straff.

Förebygg och undvik följande risker

Cloudplanning Digitala Tjänster

Undvik onödiga faror i trafiken

Med vår utbildning i kör och vilotider gör vi vägarna säkrare i Sverige. Kom igång snabbt, smidigt och enkelt.
Thumbs Up

Bra rykte i branschen

Alla vill ha en bra arbetsgivare, en som bryr sig om sin personals välmående och säkerhet. Kör- och vilotidsutbildningen är ett viktigt led i det.
Kör Och Vilotidsutbildning Transport2 (1)

Kör och vilotider - Böter

Du som företagare äger alltid allt ansvar för att alla dina förare är utbildade och informerade om dessa regler. Är dom inte utbildade löper du stor risk för att betala dryga böter.

Vår tjänst hjälper dig med följande

Snabbt och enkelt
Du kommer snabbt igång med er kör och vilotidsutbildning och hanterar själv enkelt dina medarbetare.
Historik
Kontrollpanel med alla anställda och deras genomförda sparade prov.
Digitalt
Alla våra utbildningar är digitala, det gör det enklare att genomföra sin utbildning.
Påminnelser
Oaktiverade anställda får systematiskt påminnelser och notifikationer om att slutföra sin utbildning.
Dokumentation
Med vår kör och vilotidstjänst har du alltid en dokumentation på ert pågående arbete med kör- och vilotider.
Utbildningsbevis
Automatisk rättning samt mail till utbildningsledare vid godkänt prov.

Referenser

Det är en stor trygghet för oss att veta att våra förare genom att årligen genomgå Cloudplanning:s digitala kör- och vilotidsutbildning därmed uppfyller de krav som Transportstyrelsen ställer på oss som arbetsgivare. Utbildningen håller hög kvalitet rakt igenom och genom kunskapstestet säkerställs att förarna verkligen förstår innehållet.
Christian Plyhm
Ordförande Connect Buss
Vi har använt oss av Cloudplanning:s kör- och vilotidsutbildning i flera år och är helnöjda! Tack vare rättsfallet i kammarrätten vet vi att denna utbildning i kombination med vårt övriga arbete uppfyller de krav som myndigheterna ställer. Själva utbildningen är perfekt paketerad i sex lämpligt långa filmklipp med tillhörande frågor. För oss i företagsledningen är administratörsfunktionen lysande och ger oss en total överblick över att förarna verkligen genomgått och klarat utbildningen. Jag gillar också att det är upplagt som en abonnemangstjänst till ett rimligt pris.
Tomas Ramsell
VD Västanhede Trafik

Vanliga frågor om kör- och vilotider

För att våra vägar ska vara trafiksäkra, för att kunna ge förare goda arbetsförhållanden och transportföretag en möjlighet att konkurrera på lika villkor. Därför finns det en förordning för hur chaufförerna måste arbeta. Vår kör och vilotidsutbildning säkerställer att din personal har genomfört och har en dokumenterad utbildning i detta. 

För alla fordon och fordonskombinationer som har en högre sammanlagd totalvikt än 3,5 ton samt bussar oavsett totalvikt gäller EU:s regelverk om kör- och vilotider, såvida man inte omfattas av något undantag. För dessa typer av transporter används färdskrivare för att säkerställa att reglerna följs.

Så här räknar du fram din normala veckovila för att följa följa regelverket enligt transportstyrelsen. Summan av en delad dygnsvila skall bestå av minst 12 timmar. Du kan också välja att ta en reducerad veckovila från 11 till 9 timmar, men detta kan göras som mest tre gånger mellan två veckovilor.

Så föraren skall sova eller vila i minst 9 timmar. En normal veckovila ska bestå av minst 45 sammanhängande timmar, medan en reducerad veckovila inte får understiga 24 sammanhängande timmar. Givetvis ska man som förare alltid ta en rast när tröttheten gör sig påmind även om man redan sovit sitt minimum på 9 timmar.

En förare får köra max 90 timmar under två veckor tid, alltså två gånger sex stycken 24-timmarsperioder.

Se till att följa alla regler samt skapa andra goda rutiner som ökar din körsäkerhet, fuska aldrig och gå för långt med reducerad veckovila.

En normal dygnsvila ska tas över minst 11 sammanhängande timmar, inom ett dygn från det att arbetsdagen börjar. Man får även dela upp dygnsvilan i två perioder förutsatt att den första perioden är minst 3 timmar och den kan placeras fritt under arbetsdagen. Med andra ord kan man ha en första vila på 3 timmar och 30 minuter och en andra vila på 7 timmar och 30 minuter för att komma upp i totalt 11 timmar.

Efter en total körperiod på 4 timmar och 30 minuter ska föraren ta en rast på minst 45 minuter. Alternativt kan föraren ta en delad rast på 15 och 30 minuter. När föraren börjar köra igen efter en godkänd rast/vila startar automatiskt en ny körperiod.

Regeringen beslutade 2017 om ändringar i förordningen om kör- och vilotider. Beslutet innebar att sanktionsavgiften har höjts för transportföretag som gör allvarliga överträdelser, som till exempel vid felaktigheter med färdskrivaren eller i särskilda fall när föraren avsevärt avviker från reglerna. Takbeloppet för hur stor avgift ett företag sammanlagt kan få för flera överträdelser höjdes också från 200 000 kr till 800 000 kr. Sanktionsavgiften ökade då också med 20 000 kr för varje gång som ett företag inte medverkar till att kontroll kan genomföras.

Klicka på knappen kom Igång eller klicka här och följ instruktionerna så kommer du snabbt och enkelt igång med tjänsten. Skulle du ha frågor eller vill att vi tar kontakt med dig, klicka här

Klicka på boka demo eller klicka här. Skulle du ha frågor eller vill att vi tar kontakt med dig, klicka här

Nej, BKY-utbildning genomförs vart femte år, medans Transportstyrelsen kräver att transportföretagen utbildar sina förare minst varje år (var 12:e månad). Om inte transportföretaget kan visa att så skett väntar höga sanktionsavgifter.

10

Års
erfarenhet

Med hjälp av våra tjänster skapar vi en förbättrad möjlighet att driva din verksamhet lönsammare, säkrare och på ett enklare sätt.

Med hjälp av våra tjänster skapar vi en förbättrad möjlighet att driva din verksamhet lönsammare, säkrare och på ett enklare sätt.

+

Registrerade användare

Utvecklingstimmar